Wprowadzone przez server785495-admin

Jak zrobić dobre ubezpieczenie samochodu w leasingu?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu to pewnego rodzaju wyzwanie stawiane przed leasingobiorcą, czyli najczęściej użytkownikiem auta.  Leasingowane auto przez cały okres leasingu jest własnością firmy udzielającej leasingu, a nie osoby, która faktycznie go użytkuje. Wszystko to powoduje, że właściciel auta dyktuje minimalne warunki jakie musi spełnić ubezpieczenie komunikacyjne.  Każdy przedsiębiorca, któremu potrzebny jest samochód bardzo często podejmuje decyzję o sfinansowaniu zakupu auta poprzez leasing. Takie […]

Komu potrzebne są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancje ubezpieczeniowe  to jedna z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. W ramach gwarancji ubezpieczeniowej ubezpieczyciel wypełnia zobowiązanie wypłaty konkretnej sumy pieniężnej w przypadku braku spełnienia świadczenia przez dłużnika, zlecającego udzielenie tego typu zabezpieczenia. Kto może skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowej? Uzyskaj wsparcie wiarygodnego […]