Praca agenta ubezpieczeniowego - jak zacząć

Pośrednictwo w sprzedaży polis to interesujący pomysł na karierę zawodową. Agenci ubezpieczeniowi mają przecież samodzielną pracę pełną wyzwań i kontakt z ludźmi. W dodatku ich zaangażowanie bezpośrednio przekłada się na poziom pensji. Dlatego też poniżej odpowiadamy, jak zostać agentem ubezpieczeniowym oraz prezentujemy szereg praktycznych porad dla osób chcących się rozwijać w tym zawodzie.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agenta ubezpieczeniowego definiuje się jako łącznika pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem chcącym wykupić ubezpieczenie. Jest on więc reprezentantem ubezpieczyciela, który ma uprawnienia do wystawiania polis. Jednocześnie agent ubezpieczeniowy dba o interes klienta przez przygotowanie oferty zabezpieczającej jego interesy.

Na co dzień agent ubezpieczeniowy zajmuje się bezpośrednią i zdalną obsługą klientów. Do jego zadań należy też negocjowanie warunków i finalizowanie sprzedaży. Na dobrą sprawę agenci ubezpieczeniowi często pełnią też funkcję doradców i swego rodzaju edukatorów. Ponadto w harmonogramie agentów ubezpieczeniowych sporo miejsca zajmują działania związane z szeroko pojętym rozwojem kompetencji i umiejętności.

W bardziej formalnym ujęciu agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca działający na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń, który wykonuje działalność agencyjną. Agenci działają na podstawie licencji KNF i są wpisanie do ogólnodostępnego rejestru tej instytucji. Sama praca agenta ubezpieczeniowego jest zaś uściślona w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Czy warto zostać agentem ubezpieczeniowym?

Setki tysięcy Polaków są zawodowo związani z branżą ubezpieczeniową. Sporą część stanowią tu pośrednicy sprzedaży. Konkurencja jest więc spora, a mimo to mnóstwo ludzi zastanawia się, jak zostać agentem ubezpieczeniowym. Wynika to z wysokiej atrakcyjności tego zawodu. Ciekawe wyzwania, możliwość wszechstronnego rozwoju oraz szansa na wysokie zarobki to coś, na co mogą liczyć właśnie pośrednicy ubezpieczeniowi.

Rynek jest też chłonny, a nawet początkujący agenci ubezpieczeniowi często nie mają żadnych problemów ze znalezieniem klientów. Polska branża ubezpieczeniowa wciąż jest bowiem w fazie rozwoju, a potrzeby ubezpieczeniowe Polaków ciągle rosną. Istotne jest też to, że polscy obywatele często poszukują profesjonalnych doradców w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeniowego. Agentem ubezpieczeniowym warto zostać również ze względu na wysoką stabilność tego zawodu. Ubezpieczenia to przecież branża wysoce odporna na zawirowania i kryzysy gospodarcze. Czasem nazywa się ją nawet stabilizatorem gospodarki krajowej.

Agent ubezpieczeniowy kurs — co trzeba wiedzieć?

Zasadniczo licencja agenta ubezpieczeniowego jest wydawana przez KNF. By uzyskać taką licencję, konieczne jest przejście kursu w towarzystwie ubezpieczeniowym, a następnie zdanie egzaminu. Kurs na agenta ubezpieczeniowego pozwala poznać charakterystykę całej branży oraz specyfikę oferty wybranego ubezpieczyciela. Do kursu agenta ubezpieczeniowego, a następnie egzaminu mogą przystąpić osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych.

  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

  • legitymują się średnim lub wyższym wykształceniem.

Praktyka pokazuje, że w tym zawodzie najważniejsze jest jednak nastawienie oraz kompetencje miękkie. Praca agenta ubezpieczeniowego wymaga zaangażowania i nastawienia na cel. W cenie są tu umiejętności sprzedażowe i rozwinięte umiejętności interpersonalne. Ponadto dobry agent ubezpieczeniowy powinien ciągle dążyć do rozwoju i stale aktualizować swoją wiedzę na temat dostępnych produktów ubezpieczeniowych.

Kurs agenta ubezpieczeniowego krok po kroku

Cały proces pt. jak zostać licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym można podzielić na trzy główne etapy:

  1. Szkolenie agenta ubezpieczeniowego, które powinno trwać ponad 100 godzin. Współcześnie zwykle odbywa się ono w formie learningu. Innymi słowy, ubezpieczyciele przesyłają kursantom interaktywne materiały szkoleniowe.

  2. Egzamin na agenta ubezpieczeniowego przeprowadzany zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. W praktyce jest to test złożony ze 100 pytań.

  3. Rejestracja w KNF po zdaniu egzaminu na agenta ubezpieczeniowego. By dokonać rejestracji, należy dostarczyć dokumenty wymagane przez konkretnego ubezpieczyciela.

Kiedy egzamin na agenta ubezpieczeniowego zostanie zdany, to otrzymuje się uprawnienia do sprzedaży polis w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. W przypadku negatywnego wyniku można podjeść do kolejnego egzaminu w następnym dostępnym terminie.

Agent wyłączny czy multiagent ubezpieczeniowy — co lepsze?

Zastanawiając się nad tym, jak zostać agentem ubezpieczeniowym, trzeba podjąć jedną kluczową decyzję. Mianowicie można zostać agentem wyłącznym lub też multiagentem. W tym pierwszym przypadku ma się możliwość sprzedaży polis wyłącznie od jednego zakładu ubezpieczeń, np. tylko od PZU. W drugim przypadku można oferować produkty dowolnej liczby ubezpieczycieli. Poniższe zestawienie ukazuje dokładniejszą specyfikę i różnice pomiędzy agentami wyłącznymi, a multiagentami.

Agent wyłączny

Multiagent ubezpieczeniowy

Oferuje produkty wyłącznie jednego ubezpieczyciela.

Może sprzedawać polisy od każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, o ile ma z nim nawiązaną współpracę.

Zwykle ma nieco wyższe prowizje.

Ma szerszą i elastyczniejszą ofertę ubezpieczeń dla klientów.

Może liczyć na nieco większe wsparcie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Cieszy się większą niezależnością.

Dawniej na polskim rynku przeważali agenci wyłączni. Od paru lat większość stanowią jednak multiagenci. Możliwość sprzedaży polis od różnych ubezpieczycieli to po prostu duża przewaga konkurencyjna, ułatwiająca pozyskanie klientów. Zresztą zdecydowana większość współczesnych klientów po prostu oczekuje możliwości wyboru i chce zobaczyć przynajmniej parę ofert, zanim podejmie decyzję zakupową.

Jak sprzedawać ubezpieczenia nie będąc agentem?

W istocie wcale nie trzeba przechodzić kursu i zdawać egzaminu na agenta, aby mieć możliwość zarabiania na sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Pośrednikiem ubezpieczeniowym można bowiem zostać także jako tzw. OFWCA, czyli Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne. Wtedy to nawiązuje się współpracę np. z multiagencją ubezpieczeniową na podstawie umowy cywilnoprawnej, co umożliwia oferowanie i sprzedawanie polis w zgodzie z prawem.

Praca jako OFWCA ma parę zalet, które doceniają zwłaszcza ci, którzy sprzedaż ubezpieczeń traktują jako dodatkową aktywność zawodową. Po pierwszy w tym przypadku nie ma potrzeby zdawania egzaminów organizowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i KNF. Po drugie działając jako OFWCA, nie trzeba zakładać żadnej działalności gospodarczej.

Co ciekawe na jednego agenta ubezpieczeniowego przypada aż około osiem osób zarabiających jako OFWCA. Jak podaje biuletyn roczny KNF: Rynek ubezpieczeń 2021 w Polsce działa bowiem nieco ponad 30 tys. agentów ubezpieczeniowych. Tymczasem osób prowadzących aktywność jako OFWCA jest bagatela niemal 250 tys.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym Bizsurance Partners?

Jako Bizsurance Partners zajmujmy się pośrednictwem sprzedaży produktów finansowych, leasingowych i ubezpieczeniowych na ternie całej Polski. Gdy nawiążesz z nami współpracę, to możesz zacząć zarabiać już od pierwszego dnia. Z Bizsurance Partners możesz bowiem działać, jako OFWCA i uzyskiwać wynagrodzenie prowizyjne. Gwarantujemy też pełne wsparcie merytoryczne i ofertowe. Cały czas możesz liczyć na pomoc naszego biura i specjalistów produktowych. Nasi eksperci dobiorą najkorzystniejszą ofertę dla twojego klienta i pomogą uzyskać dodatkowe zniżki.

Ponadto Bizsurance Partners wesprze Cię w rozwoju zawodowym i uzyskiwaniu uprawnień we wszystkich czołowych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zapiszemy Cię na kursy na agenta ubezpieczeniowego u wybranych przez Ciebie ubezpieczycieli. Pomożemy również w zakresie przygotowania się do egzaminów i sfinalizowaniem kwestii formalnych.

Przez cały czas będziesz miał przy tym dostęp do cyklicznych szkoleń online nastawionych na praktyczne aspekty pracy agenta ubezpieczeniowego. Do twojej dyspozycji oddany zostanie też intuicyjny system CRM dedykowany branży ubezpieczeniowej. Co równie ważne przy współpracy z BizSurance Partners możesz jednocześnie sprzedawać produkty finansowe, ubezpieczeniowe i leasingowe, by uzyskiwać kilka prowizji za jednym razem.

Doardca od ubezpieczeń infografika - jak zostać agentem ubezpieczeniowym

 

Już teraz skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zacząć zarabiać jako pośrednik ubezpieczeniowy i leasingowy.

FAQ

Jak zacząć jako agent ubezpieczeniowy?

Kiedy chce się zacząć karierą agenta ubezpieczeniowego, to warto wybrać profesjonalną multiagencję do współpracy. Początki pracy powinny skupiać się na rozwoju kompetencji i stopniowym powiększaniu portfela klientów.

Kto nie może być agentem ubezpieczeniowym?

Agentem ubezpieczeniowym nie mogą zostać zwłaszcza osoby niemające wykształcenia średniego ani te skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

Po jakiej szkole można zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, wymagane jest przynajmniej średnie wykształcenie.

Jakie studia trzeba skończyć, żeby zostać agentem ubezpieczeniowym?

Zasadniczo nie trzeba kończyć studiów, by zostać agentem ubezpieczeniowym, gdyż wystarczające jest wykształcenie średnie. Niemniej towarzystwa ubezpieczeniowe mogą preferować kandydatów po studiach na kierunkach związanych z finansami.

Jak wygląda egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

Egzamin na licencjonowanego agenta ubezpieczeniowego to test złożony ze 100 pytań jednokrotnego wyboru.

Czy trudno zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

Poziom zdawalności egzaminów na agentów jest wysoki. Przy rzetelnym przygotowaniu szanse na pozytywny wynik są więc bardzo duże.

Kim jest multiagent ubezpieczeniowy?

Multiagent, w odróżnieniu od agenta wyłączonego współpracuje z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Wynagrodzenie agentów ubezpieczeniowych jest zróżnicowane i zależne od poziomu zaangażowania oraz wyników sprzedażowych. Większość lub całość przychodów jest uzyskiwana w ramach systemów prowizyjnych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać agentem ubezpieczeniowym?

Podstawowe warunki to wykształcenie co najmniej średnie, niekaralność i pełna zdolność do czynności prawnych. Wymagane jest też zdanie egzaminu.

Jak można zostać agentem ubezpieczeniowym?

W tym celu trzeba przejść kurs agenta ubezpieczeniowego i zdać egzamin organizowany przez zakład ubezpieczeń oraz KNF.