Współpraca z niezależnym doradcą finansowym

Skorzystanie z usług doradcy finansowego może okazać się wysoce opłacalne, zwłaszcza na dłuższą metę. To naturalne, że klienci po kontakcie z ekspertem finansowym zastanawiają się, czy jest to osoba wiarygodna i niezależna. Przyjrzyjmy się więc temu, kogo można określić mianem niezależnego doradcy finansowego. Sprawdźmy też, na czym przebiega jego praca.

Kogo można określić mianem niezależnego doradcy finansowego?

Z definicji doradca finansowy to ktoś, kto wspiera klientów w pozyskiwaniu pieniędzy oraz ochronie i powiększaniu wartości majątki. W praktyce doradca finansowy często pomaga wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu, leasingu, czy ubezpieczenia. Samego zawodu doradcy finansowego w żadnym wypadku nie można utożsamiać wyłącznie ze sprzedażą produktów finansowych. Dobry doradca do bowiem też ktoś, kto rozwiewa wszelkie wątpliwości i rzeczowo odpowiada pytania z zakresu finansów.

Gdy szuka się doradcy finansowego, to chce się, by była to osoba niezależna. Tylko niezależny doradca finansowy będzie przecież w stanie zawsze przedstawić najkorzystniejszą ofertę dostępną na rynku. W praktyce określenie tego, kto jest niezależnym ekspertem finansowym, wcale nie jest takie zero-jedynkowe, jak mogłoby się wydawać.

Mianem niezależnego doradcy raczej trudno określić kogoś, kto współpracuje tylko z jednym bankiem, czy towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawiciel banku, czy wyłączny agent ubezpieczeniowy może bowiem przedstawić tylko jedną ofertę. Za niezależnego doradcę finansowego szybciej można uznać multiagentów, czy pośredników współpracujących z minimum kilkoma bankami i leasingodawcami. Oni są w stanie przekazać klientowi znacznie więcej ofert.

Gdzie i jak pracuje niezależny doradca finansowy?

Praca doradcy finansowego może przybierać różną formę. Przykładowo polisy można oferować jako certyfikowany agent ubezpieczeniowy lub jako tzw. OFWCA. W tym pierwszym przypadku konieczne jest zdanie egzaminu KNF. Tymczasem OFWCĄ można zostać dużo prościej i szybciej. W praktyce praca zarówno agenta ubezpieczeniowego po egzaminie, jak i OFWCA może przebiegać dość podobnie.

Jeśli pod pojęciem niezależnych doradców finansowych, mamy na myśli specjalistów niebędących uzależnionych od jednej instytucji, to znajdziemy ich zwłaszcza w multiagencjach i firmach specjalizujących się w pośrednictwie finansowym. To właśnie tu pracują eksperci będący w stanie przygotować propozycje od różnych banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Warto tu wspomnieć, że często rozróżnia się pracę doradcy finansowego od zawodowy doradcy inwestycyjny. W tym pierwszym przypadku zwykle ma się na myśli usługi kredytowe, leasingowe, ubezpieczeniowe i oszczędnościowe. Z kolei doradca inwestycyjny specjalizuje się w pomnażaniu majątku.

Na czym zarabia niezależny doradca finansowy?

W Polsce większość doradców finansowych świadczy swe usługi bez opłat dla klientów. Jeśli więc udamy się do doradcy, to zwykle nie będziemy musieli za to nic zapłacić. Głównym źródłem dochodu dla eksperta finansowego jest prowizja od zrealizowanej sprzedaży. Rzeczona prowizja jest wypłacana przez bank, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym doszło do zawarcia umowy.

Na ogół doradca finansowy uzyskuje podobny poziom prowizji od wszystkich instytucji, z którymi współpracuje. Niemniej rzetelny i w pełni niezależny doradca finansowy zawsze powinien stawiać interes klienta na pierwszym miejscu. Innymi słowy, powinien proponować możliwie najkorzystniejszą ofertę dostępną w danym momencie na rynku bez względu na wszelkie inne konieczności. Na szczęście w całej Polsce można znaleźć mnóstwo takich rzetelnych doradców.

Kiedy warto skontaktować się z niezależnym doradcą finansowym?

Z profesjonalnym doradcą warto się skontaktować w każdej kwestii związanej z finansowaniem. Dotyczy to też teoretycznie niewielkich spraw, związanych z np. kupnem ubezpieczenia na mieszkanie. Naturalnie z doradcą warto nawiązać również kontakt przy produktach opiewających na duże sumy pieniędzy. Tak będzie np. wtedy, gdy poszukuje się kapitału na sfinansowanie zakupu samochodu.

Skorzystanie z usług dobrego i niezależnego doradcy finansowego jest po prostu opłacalne. Specjalista pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę, a czasem nawet załatwi dodatkowe zniżki. Ponadto, jak już wspomniano skorzystanie ze wsparcia takiego doradcy, zwykle nie generuje żadnych kosztów.

 

Szukasz niezależnego doradcy finansowego? A może sam chcesz zacząć pracę w tym zawodzie? Jeśli tak, to już teraz skontaktuj się z BizSurance.