Opinia o pracy w leasingu

Czy doradcy ds. leasingu lubią swoją pracę? Takie pytanie często pojawia się w głowach ludzi, którzy sami zamierzają zacząć działać w tej pracy. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jakie są opinie o pracy w leasingu oraz poznajmy specyfikę tego zawodu.

Jakie są opinie o pracy w leasingu?

Mówiąc najprościej, opinie o pracy w leasingu są zróżnicowane — tak z resztą jest w każdej branży. Trzeba jednak podkreślić, że ten zawód można wykonywać w różny sposób. Jedni pracują na umowie o pracę, drudzy na umowach cywilnoprawnych, a jeszcze inni prowadzą własną działalność gospodarczą.

Różne są też cele sprzedażowe i lokalne rynki, na których działają specjaliści leasingowi. Sporo ludzi łączy też sprzedaż leasingów z inną aktywnością, np. oferowaniem polis ubezpieczeniowych. Stąd postrzeganie pracy doradcy leasingowego jest naprawdę różnorodne. Jednakże wiele punktów widzenia ma części wspólne. Dlatego też w poniższych paragrafach umieściliśmy najczęściej pojawiające się opinie o pracy w leasingu.

Nie jest to typowa praca biurowa

Rzadko który doradca ds. leasingu cały dzień spędza przy biurku. Większość ma dynamiczną pracę, w której każdy dzień wygląda inaczej. Specjaliści leasingowi nie rzadko działają w terenie, a coraz częściej też sporo obowiązków wykonują w zdalnym trybie. Nigdy nie ma tu miejsca na nudę. Praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania.

Nie jest to również standardowa praca od 8 do 16. Częstokroć doradca ds. leasingu sam ustala godziny i dni, w których pracuje. Brzmi to interesująco i w opinii wielu jest jedną z największych zalet tego zawodu. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że konieczne jest tu zachowanie samodyscypliny i umiejętność zarządzania czasem. Tylko wtedy można liczyć na naprawdę spore zarobki.

Kontakt z ludźmi odgrywa pierwszoplanową rolę

Dziesiątki telefonów i mailów dziennie to standard w tej branży. Głównym celem rozmów jest tu doprowadzenie do finalizacji umów leasingowych. By do tego doszło, trzeba na bieżąco komunikować się pomiędzy leasingodawcami a leasingobiorcami. Tymi drugimi zwykle są przedstawiciele branży MŚP. Pracując w leasingu, buduje się więc szeroką sieć kontaktów z przedsiębiorcami.

Kontakt z wieloma ludźmi ma sporo zalet. W tym zawodzie pomaga się przecież ludziom, np. w zakupie pojazdów na korzystnych warunkach finansowych. Niemniej praca z klientami bywa wymagająca. Doradca leasingowy powinien rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, by zapewniać profesjonalną obsługę dla każdego klienta, niezależnie od jego osobowości. Ponadto znaczenie ma stałe aktualizowanie swojej wiedzy o rynku, tak by zawsze być w stanie szybko przekazać klientowi odpowiedzi na pytania.

Umiejętności są tu najważniejsze

Pracodawcy zwykle od kandydatów na doradców wymagają średniego lub rzadziej wyższego wykształcenia. Opinie o pracy w leasingu bardzo często wskazują jednak, że wykształcenie nie ma praktycznie żadnego znaczenia.

Aby osiągnąć sukces trzeba mieć za to rozwinięte kompetencje miękkie i dobrze znać ofertę rynkową. Równie ważne, a czasem nawet ważniejsze są cechy wolicjonalne. Najlepsze wyniki osiągają ambitne osoby nastawione na ciągły rozwój, które pracują z zaangażowaniem.

Amplituda finansowa bywa spora

Opinie o wysokich zarobkach w branży leasingowej mają swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Każdy doradca leasingowy powie jednak też, że poziom zarobków bywa bardzo różny. Im większe zaangażowanie i im większy portfel klientów, tym na większe przychody można liczyć.

Immanentną cechą dochodów doradcy leasingowych jest zmienność. Co miesiąc zarabia się inną kwotę. Raz jest ona wysoka, a kiedy indziej już niekonieczne. Wynika to z tego, że pensja jest mocno uzależniona od wyników sprzedażowych. Wszakże niemal zawsze głównym źródłem dochodu doradcy leasingowego jest prowizja uzyskiwana od każdej sfinalizowanej umowy.

Czy praca w leasingu zbiera dobre opinie?

Często praca w leasingu ma pozytywne opinie. Tak naprawdę jednak wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Ten sam aspekt działania w tym zawodzie może być postrzegany całkowicie inaczej przez dwóch różnych ludzi.

W przypadku osoby preferującej spokojne, rutynowe i przewidywalne zadania, praca w leasingu może okazać się nie najlepszym pomysłem. Jeśli jednak ktoś jest nastawiony na rozwój, lubi pracę z ludźmi i chce mieć wynagrodzenie zależne od poziomu zaangażowania oraz wyników, to praca doradcy leasingowego może w pełni spełnić te oczekiwania.