Rozmowa kwalifikacyjna

Proces pt. rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjna doradcy finansowego przebiega w różnych miejscach zupełnie inaczej. Gdzieniegdzie trzeba się liczyć z paroma etapami i kilkoma rozmowami rekrutacyjnymi. Gdzie indziej całość można czasem skutecznie załatwić przez Internet, by zdobyć zatrudnienie przynoszące dochód. Jak zatem przygotować się do rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej na doradcę ds. kredytów, leasingów, czy ubezpieczeń?

Rekrutacja doradcy finansowego w banku i u leasingodawcy

Uogólniając, banki potrzebują doradców finansowych do dwóch głównych rodzajów produktów. Przykładowo mBank pod głównym brandem szuka specjalistów ds. sprzedaży kredytów oraz rekrutuje doradców finansowych skupujących się na leasingach w ramach marki mLeasing.

Rekrutacja w banku z zasady jest wieloetapowa. W jej trakcie kandydaci często są poddawani różnorodnym testom. Ich celom jest sprawdzenie wiedzy na temat produktów finansowych oraz zweryfikowanie kompetencji miękkich. Sama rozmowa kwalifikacyjnego na doradcę finansowego w banku czy u leasingodawcy to zwykle tak naprawdę kilka spotkań. Selekcja jest tu ostra i trzeba pokonać wielu innych kandydatów. Może tu być ciężko o posadę bez dużego doświadczenia.

Przebieg rekrutacji doradcy finansowego w towarzystwie ubezpieczeniowym

Ubezpieczyciele rekrutacje i rozmowy kwalifikacyjne na doradcę finansowego przeprowadzają podobnie do banków. Tu także kryteria selekcji są rygorystyczne, a liczba etapów spora. Rozmów kwalifikacyjnych też może być kilka. Cześć z nich odbywa się z rekruterami, a inne z potencjalnym przełożonym, którym zwykle jest manager ds. zarządzania grupą sprzedażową.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podczas rekrutowania proponują stanowisko agenta wyłącznego ds. ubezpieczeń. To oznacza, że można sprzedawać polisy ubezpieczeniowe wyłącznie tego jednego ubezpieczyciela. By zostać takim agentem ubezpieczeniowym, trzeba nie tylko przebrnąć przez rozmowy kwalifikacyjne, ale też przejść kurs na agenta ubezpieczeniowego i zdać egzamin prowadzony przez KNF.

Rekrutacja online doradcy finansowego w agencji finansowej

Agencje finansowe specjalizują się w pośrednictwie sprzedaży ubezpieczeń, kredytów, czy leasingów. Każda agencja niemal zawsze współpracuje z co najmniej kilkoma bankami, leasingodawcami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. W konsekwencji zrekrutowani doradcy finansowi mogą swoim klientom zaproponować większą liczę ofert, w zestawieniu ze swoimi odpowiednikami zatrudnionymi w bankach, czy ubezpieczalniach.

Specyfika pracy jest więc tu inna. Z koeli rekrutacja i rozmowa kwalifikacyjnego doradcy finansowego przebiega w wysoce uproszczonej formie. Tak właśnie jest w BizSurance. Rekrutacje i rozmowy kwalifikacyjny prowadzimy w trybie online. Każdemu kandydatowi proponujemy indywidualne warunki współpracy, dopasowane do jego później. Po zakończeniu rekrutacji doradca finansowy uzyskuje dostęp do profesjonalnego systemu CRM, który pomaga zwiększyć efektywność całej pracy. Proponujemy również cały pakiet szkoleń wdrożeniowych i rozwijających kompetencje. Odbywają się one przez Internet. Z kolei prowizyjne wynagrodzenie doradcom finansowym wypłacamy za każdą zrealizowaną sprzedaż.

Jak sprawnie przejść przez rozmowę kwalifikacyjną doradcy finansowego?

Kiedy pracuje się jako doradca ds. leasingów, czy agent ubezpieczeniowy to ma się ciągły kontakt z ludźmi. Stąd podczas rekrutacji oraz rozmów kwalifikacyjnych warto postarać się zaprezentować swe kompetencje miękkie. Komunikatywność, empatia, umiejętność słuchania są tu w wysoko notowane.

Ta praca przynosi dużo satysfakcji, jednak wymaga samozaparcia. Pośrednicy sprzedaży polis i leasingów sami ustalają swój grafik. Od poziomu ich zaangażowania i liczby zawartych umów zależą zaś ich dochody. Stąd podczas rozmowy kwalifikacyjnej doradcy ds. finansowego dobrze jest zaprezentować się jako osoba zorganizowana. Ceni się też wiedzę z zakresu działania ofert leasingów, kredytów i ubezpieczeń. Wszystkiego można się jednak nauczyć, a swą wiedzę i tak stale trzeba aktualizować wraz ze zmieniającym się rynkiem. Dlatego też w BizSurance podczas rozmowy rekrutacyjnej na doradcę finansowego wysoce cenimy chęć stałego rozwoju.

 

Nawiąż współpracę z Bizsurance