Współpraca biznesowa

Branża sprzedaży ubezpieczeń gwarantuje szerokie możliwości rozwoju kompetencji oraz uzyskiwania ponadprzeciętnych zarobków. Potencjał dochodowy oraz zakres obowiązków w znacznej mierze zależą tu zaś od tego, jaką formę współpracy nawiąże się z multiagencją ubezpieczeniową.

Współpraca z multiagencją ubezpieczeń na różne sposoby

Dobra multiagencja ubezpieczeniowa umożliwia współpracę na różne sposoby i proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnej osoby. W efekcie współpracę mogą nawiązać osoby chcące wyłącznie uzyskać dodatkowe źródło dochodu, ale też i te, które chcą w pełni poświęcić się rozwojowi w branży ubezpieczeniowej.

Agent ubezpieczeniowy współpraca z multiagencją

Standardowo współpracę z multiagencją można nawiązać, gdy zostanie się agentem ubezpieczeniowym. Do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą i zdać egzamin KNF. W praktyce jednak sukces takiej współpracy zależy od zaangażowania, a co za tym idzie wyników sprzedażowych samego agenta.

Nie trudno tu jednak o motywację, gdyż poziom zarobków jest bezpośrednio skorelowany właśnie z poziomem zaangażowania. Agent pracujący z werwą stale poszerza portfel klientów i systematycznie zwiększa sprzedaż. Wtedy to jego zarobki mogą osiągnąć np. kilkakrotność średniej krajowej, a nawet więcej.

Współpraca całej grupy sprzedażowej z multiagencją

Czasem agenci ubezpieczeniowi w ramach rozwoju decydują się na stworzenie całej grupy sprzedażowej. Wtedy generują sprzedaż nie tylko przez działania własne, ale też aktywność podległych współpracowników. Stając się w ten sposób swego rodzaju managerem ds. ubezpieczeń, można liczyć na jeszcze większe przychody.

Taki przypadek wymaga rozwinięcia kompetencji zarządczych, by efektywnie zarządzać całym systemem sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Dla powodzenia całego przedsięwzięcia konieczne jest współpracowanie z właściwą multiagencją. Powinna ona dostarczać system CRM dopasowany do branży finansowej, który pozwala podejmować trafne decyzje i program szkoleń dla wszystkich osób współtworzących grupę sprzedażową.

Ubezpieczenia współpraca jako OFWCA

Współpracę z multiagencją ubezpieczeń można również rozpocząć bez zakładania działalności gospodarczej. Jest to możliwe, gdy zostanie się tzw. OFWCA, czyli Osobą Fizyczną Wykonującą Czynności Agencyjne. Wtedy to zazwyczaj podpisuje się z multiagencją umowę cywilnoprawną o współpracy.

Jako OFWCA, zarobki prowizyjne z tytułu sprzedaży polis można uzyskiwać już od pierwszego dnia. Stąd często jest to pierwsza forma współpracy, jaką nawiązuje się z agencją ubezpieczeniową. Częstokroć, jako OFWCA pracują też ludzie, dla których rynek polis ubezpieczeniowych jest sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu.

Z jaką multiagencją współpracować?

Współpracę z multiagencją należy nawiązać na podstawie merytorycznych i obiektywnych przesłanek. W tym celu należy zweryfikować następujące kwestie:

  • Liczbę i popularność towarzystw ubezpieczeniowych. Po nawiązaniu współpracy z dobrą multiagencją powinno się mieć możliwość sprzedawania polis od kilkunastu ubezpieczycieli, w tym tych największych, np. PZU, Allianz, Hestia, czy Warta.
  • Sposobność zarabiania na innych produktach finansowych. Spory plus należy postawić u multiagencji ubezpieczeniowych, które oferują też możliwość sprzedawania produktów leasingowych i kredytowych. Wtedy to agent może pozyskać kolejne źródła przychodu i proponować klientom szerszą ofertę.
  • Skalę wsparcia dla agenta. Odpowiednia agencja podczas współpracy powinna zapewniać szeroko zakrojone wsparcie. Dotyczy to zwłaszcza automatyzacji pracy z udziałem systemu CRM, wsparcia merytorycznego i ofertowego świadczonego przez specjalistów produktów oraz pomoc w rozwoju umiejętności, np. przez program szkoleń.

Temat pod tytułem ubezpieczenia współpraca warto też rozpatrzyć z punktu widzenia relacji międzyludzkich. Zanim więc podejmie się ostateczną decyzję, dobrze jest przeprowadzić kilka rozmów z przedstawicielami danej multiagencji. W ten sposób można upewnić się, czy dana agencja działa sprawnie i czy podchodzi indywidualnie do potrzeb każdego współpracownika.